Isporuka

CENOVNIK ZA DISTRIBUCIJU POŠILJAKA U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU
u zavisnosti od broja paleta i udaljenosti

Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10
br. paleta/km GRAD do 50 km do 100 km do 150 km do 200 km do 250 km do 300 km do 350 km do 400 km do 450 km do 500 km
1 11,7 17,1 20,7 27,0 31,5 36,9 41,4 46,8 53,1 63,2 72,0
2 20,7 29,7 36,9 47,7 59,4 66,6 76,5 88,2 99,9 120,6 132,3
3 26,1 39,6 46,8 61,2 76,5 88,2 100,8 114,3 126,9 154,8 173,7
4 28,8 44,1 54,9 76,5 99,0 114,3 131,4 149,4 175,5 203,4 229,5
5 30,6 46,8 60,3 86,4 111,6 132,3 155,7 179,1 203,4 243,9 275,4
6 32,4 50,4 71,1 97,2 131,4 153,0 176,4 202,5 231,3 279,9 315,0
7 34,2 53,1 79,2 106,2 144,0 168,3 195,3 223,2 258,3 307,8 350,1
8 37,8 57,6 81,0 111,6 147,6 174,6 204,3 230,4 270,0 317,7 363,6
9 42,3 64,8 86,4 120,6 155,7 189,0 219,6 247,5 291,6 340,2 388,8
10 43,2 68,4 90,9 127,8 163,8 200,7 232,2 262,8 308,7 360,0 409,5
11 47,7 73,8 95,4 134,1 171,9 211,5 243,0 276,3 324,9 375,3 429,3
12 52,2 78,3 99,9 139,5 179,1 220,5 252,9 288,0 338,4 389,7 449,1
13 56,7 84,6 112,5 151,2 194,4 239,4 276,3 316,8 369,9 419,4 477,0
14 59,4 89,1 121,5 159,3 205,2 250,2 291,6 331,2 387,0 436,5 493,2
15 62,1 93,6 128,7 170,1 210,6 266,4 310,5 355,5 406,8 457,2 514,8


*Cena se formira prema broju EU-paleta (120x80x170, do 500 kg)*Ako je paleta težine od 500kg do 800kg cena se uvećava za 20%, a od 800-1200kg za 40% po paleti*Ako paleta nije EU cena u tabeli se uvećava 20% (za palete 100x100, 110x100,…120x120)*Cene su izražene u evrima*Fakturisanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture*PDV (20%) nije sadržan u cenama*Cene su date i obračunavaju se po principu jedna pošiljka, jedna adresa (jedan istovar)*Za distribuciju preko 15 paleta, cena se formira prema posebnom dogovoru