Stražaplastika - Subotica

Stražaplastika doo

PIB 104231039

Matični broj: 20121254

Šifra delatnosti: 4690

Adresa: Ulica Peščarina 166, 24000 Subotica, Srbija
Telefon: +381 (0)24 260-500
Mob:

+381 (0)65 55-427-99

+381 (0)65 33-427-99

+381 (0)64 11-427-99

E-mail: info@strazaplastika.rs

Stražaplastika - Novi Sad

Adresa: Koste Abraševića 51a 21000 Novi Sad, Srbija
Mob: +381 (0)65 99-427-99
E-mail: info@strazaplastika.rs

Gde se nalazimo

Geog. šir. S

Geog. duž. I