H3

H3
H3

Higijenska paleta namenjena za prehrambenu industriju sa ivicom protiv proklizavanja, sa 3 zatvorene skije

Dimenzije: 120 x 100 x 16 cm
Graničnici:7 mm
Masa: 22 kg
Materijal: original HDPE
Boja: siva
Nosivost:

Statička 5000 kg

Dinamička 1250 kg

Stalažna 850 kg