CR3

CR3
CR3

CR3 paleta, namenjena za ekstremno velike težine, sa ivicom i trakom protiv proklizavanja, 3 skije, sa ugrađenim ojačanjima, sa ugrađenim RFID čipom

Dimenzije: 120 x 100 x 16 cm
Težina: 25,5 kg
Materijal: 100% original HDPE
Boja: siva
Nosivost:

Statička - 7500 kg

Dinamička - 1500 kg

Stalažna: 1400 kg