CR3-5-ECO

CR3-5-ECO
CR3-5-ECO

Tip 1:

Paleta CR3-5-R namenjena za ekstremno velike težine, sa ivicom protiv proklizavanja, sa 5 skija, bez metalnog ojačanja

Dimenzije: 120 x 100 x 16 cm
Masa: 23,5 kg
Materijal: HDPE materijal kontrolisanog porekla
Boja: crna
Nosivost:

Statička - 5000 kg
Dinamička - 1250 kg

Statička 1000 kg