H3 konduktivna

H3 konduktivna
H3 konduktivna

Anti elektrostatik paleta, sa ivicom protiv proklizivanja, 3 otvorene skije

Dimenzije: 120 x 100 x 16 cm
Masa: 21,5 kg
Materijal: original PP, provodan
Boja: crna
Nosivost:

Statička - 5000 kg
Dinamička - 1250 kg

Stalažna: 1000 kg