H3-R

H3-R
H3-R

H3-R paleta, HDPE, sa ivicom protiv proklizavanja 7 mm, sa 3 otvorene skije

Dimenzije: 120 x 100 x 16 cm
Masa: 19,5 kg
Materijal: HDPE materijal kontrolisanog porekla
Boja: crna
Nosivost:

Statička - 5000 kg
Dinamička - 1250 kg

Stalažna: 850 kg