TC3 paleta

TC3 paleta
TC3 paleta

 

TC3 paleta, zatvorena, sa rubom protiv proklizavanja, sa 3 skije

Dimenzije:   120 x 100 x 16 cm
Težina:   21,5 kg
Materijal:   100% original HDPE
Boja:   svetlo plava
Nosivost:

  Statička - 7500 kg
  Dinamička - 1500 kg

  Stalažna: 1250 kg